Naše služby

Projekty soukromých zahrad

Provedu Vás od úvodní konzultace, přes studii, osazovací plán až k samotnému projektu. Projekty mohu zpracovat ve dvou variantách, k projektu mohu vytvořit i vizualizace.
 

Dendrologie

Zpracovávám dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření včetně etapizace pro jednotlivé dřeviny i velké celky dřevin. Dále zpracovávám ocenění ekologické hodnoty dřevin. Pasport a dendrologický průzkum zpracovávám dle standardů AOPK.
 

Parky a veřejná zeleň

Zabývám se návrhem a projekcí parků, parkových ploch, zámeckých zahrad i sídlištní zeleně. Vyprojektuji i chodníky, zpevněné plochy, herní prvky, mobiliář či drobné stavby.
 

Dotace

Mám bohaté zkušenosti s dotacemi a stovky podpořených a zrealizovaných projektů, zejména s Operačním programem životní prostředí. Samozřejmostí je veškerá administrativní činnost s projednáním a podáním projektu.
 

Veřejná zeleň v extravilánu

Projektuji zeleň do krajiny, remízky, stromořadí, doprovodnou silniční i břehovou zeleň, biocentra i biokoridory.


Mateřské školky

Specializuji se na projekty zahrad mateřských škol, projektuji dětská hřiště se zaměřením na environmentální výchovu, zhodnotím stromy v zahradě, navrhnu novou zeleň.
 

Zahrady pro radost - Ing. Lenka Hladíková
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky